Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

-1.Dostęp do www

YouTube

Materiały zawarte w tym filmie mogą służyć jako materiał edukacyjny z zakresu technologia informacyjna lub informatyki.  Zostały one przygotowane we współpracy z sztuczną inteligencją. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, prosimy o kontakt poprzez nasz profil na Facebooku.

Po naciśnięciu przycisku "Start" otrzymasz instrukcje w formie tekstowej oraz quiz weryfikujący Twoją wiedzę z tego materiału, oparty na pytaniach typu prawda/fałsz.

Szacowany czas na wykonanie instrukcji i przejście testu wynosi 15 minut.