Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej ?

A.
B.
C.
D.