Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlany w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?

A.
B.
C.
D.