Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

1. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlany w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?

A. <body color=”black”> TEKST </body>
B. <font color=”czarny”> TEKST </font>
C. <font color=”#000000″> TEKST </font>
D. <body bgcolor=”black”> TEKST </body>