Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dostępne kursy w INF-03

VII – Rozwiązania zadań egzaminacyjnych INF-03.

Cover for INF.03 - Kwalifikacja
12
INF.03 - Kwalifikacja

INF.03 - Kwalifikacja

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Programowanie a

16 hours ago

INF.03 - Kwalifikacja
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksówUzasadnienie do:sort()........Funkcja sort() w języku PHP służy do sortowania tablic w sposób rosnący, ale traci przy tym oryginalne klucze tablicy, zastępując je nowymi, numerowanymi indeksami. W kontekście pytania, sort() nie jest odpowiednią funkcją do sortowania tablicy asocjacyjnej według indeksów, ponieważ nie zachowuje ona kluczy asocjacyjnych.Odpowiedz nieprawidłowa - w PHP, która sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów. sort() zmienia klucze tablicy na numeryczne, co sprawia, że nie jest odpowiednia do sortowania tablic asocjacyjnych, gdzie klucze mają znaczenie. Dla sortowania tablicy asocjacyjnej według indeksów lepiej nadaje się ksort().____#sort #php #arraysorting #webdevelopment #programming #datastructure #WebStyling #frontenddesign #programming #coding #softwaredevelopment #webdevelopment #frontend #markuplanguage #scripts #scripting #ITProfesjonalizm #rozwiązaniaIT #technikinformatyk #kwalifikacjeinf03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #ProjektowanieStron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... See MoreSee Less
View on Facebook

22 hours ago

INF.03 - Kwalifikacja
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));Uzasadnienie do:Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice........Tabela, która posiada jedną kolumnę zawierającą trzyelementowe tablice, jest bardziej zaawansowaną strukturą danych w systemie zarządzania bazą danych. Taka kolumna może przechowywać tablice składające się z trzech elementów każda. Odpowiedz nieprawidłowa - pytanie mówi o zdefiniowanej tabeli SQL z jedną kolumną typu INTEGER(3), istnieje różnica między obydwoma definicjami. INTEGER(3) zwykle odnosi się do liczby całkowitej z ograniczeniem na liczbę cyfr (maksymalnie trzy), a nie do tablicy trzyelementowej. Zatem odpowiedź ta nie spełnia założeń postawionych w pytaniu, gdyż opisuje strukturę, w której kolumna przechowuje tablice, a nie pojedyncze liczby całkowite z ograniczeniem liczby cyfr.____#databasearrays #sqltabledesign #arraycolumn #AdvancedSQL #datastructures #databasemanagement #WebStyling #frontenddesign #programming #coding #softwaredevelopment #webdevelopment #frontend #markuplanguage #scripts #scripting #ITProfesjonalizm #rozwiązaniaIT #technikinformatyk #kwalifikacjeinf03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #ProjektowanieStron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?Uzasadnienie do:mysqldump -u root -p baza < kopia.sql........mysqldump -u root -p baza < kopia.sql, jest niepoprawnym poleceniem w kontekście zarządzania bazami danych MySQL lub MariaDB. Standardowe użycie mysqldump służy do tworzenia kopii zapasowej bazy danych, a nie do jej przywracania. Poprawna składnia mysqldump do tworzenia kopii to mysqldump -u [użytkownik] -p [nazwa bazy danych] > [plik docelowy]. Natomiast, aby przywrócić bazę danych z pliku .sql, zazwyczaj używa się polecenia mysql -u [użytkownik] -p [nazwa bazy danych] < [plik źródłowy].Odpowiedz nieprawidłowa - jest to polecenie błędnie sformułowane dla tego zadania. Aby przywrócić bazę danych, należy skorzystać z klienta MySQL, a nie z narzędzia mysqldump.____#mysqldump #MySQL #DatabaseBackup #SQL #DataManagement #DatabaseAdministration #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?Uzasadnienie do:mysqldump........mysqldump - narzędzie używane w systemach baz danych MySQL do tworzenia kopii zapasowych. Umożliwia ono eksportowanie danych z bazy danych do pliku tekstowego, co jest niezwykle użyteczne do celów archiwizacji, przenoszenia danych między systemami lub przygotowywania kopii bezpieczeństwa.Odpowiedz nieprawidłowa - w kontekście tego pytania, mysqldump nie spełnia założenia, ponieważ jego główną funkcją jest tworzenie kopii zapasowych, a nie naprawa bazy danych. Nie zawiera opcji --repair i nie jest przeznaczony do diagnostyki czy naprawy problemów w bazach danych.____#MySQL #DatabaseBackup #mysqldump #DataExport #sqlbackup #databasemanagement #WebStyling #frontenddesign #programming #coding #softwaredevelopment #webdevelopment #frontend #markuplanguage #scripts #scripting #ITProfesjonalizm #rozwiązaniaIT #technikinformatyk #kwalifikacjeinf03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #ProjektowanieStron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... See MoreSee Less
View on Facebook
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownikUzasadnienie do:nadaje uprawnienie grupie do tabeli........Nadanie uprawnienia grupie do tabeli w kontekście polecenia SQL "GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik" oznacza, że użytkownik lub grupa użytkowników (w tym przypadku 'pracownik') otrzymuje pełen zakres uprawnień do manipulowania danymi w tabeli 'klienci'. Uprawnienia te mogą obejmować działania takie jak odczyt, zapis, modyfikacja oraz usuwanie danych.Odpowiedz nieprawidłowa - Co prawda jest to często stosowana praktyka w zarządzaniu bazami danych, gdy potrzebujemy zapewnić określonym użytkownikom lub grupom dostęp do określonych zasobów. Lecz nie mamy pewności jakie uprawnienia są przekazane tym poleceniem co sprawia że odpowiedz w pytaniu jest bardziej trafiona. ____#SQL #GrantPrivileges #DatabaseManagement #AccessControl #TablePermissions #UserGroupRights #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... See MoreSee Less
View on Facebook